• december 1, 2020
  • NPV Capelle
  • 0

Voorlichting

De NPV geeft voorlichting en lezingen over diverse thema’s, ondersteunt u bij medisch ethische vragen en geeft praktische thuishulp.
Afdeling Capelle aan den IJssel verzorgt jaarlijks twee thema-avonden over een actueel thema. Iedereen (lid of geen lid) is hierbij van harte welkom.

Denk aan voorlichting en lezingen aan thema’s zoals vaccinatie, Gen-technologie, 20-weken echo, anticonceptie, abortus, dementie. embryoselectie, orgaandonatie, maar ook aan het samenstellen van een levensboek.

Meer informatie kunt u lezen en bekijken op de site van het landelijk buro.