• december 1, 2020
  • NPV Capelle
  • 0

Doelstelling NPV

De doelstelling van de NPV is om vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte. We hebben dit samengevat in de lijfspreuk ‘Zorg voor het leven’.

Drie kernwaarden liggen ten grondslag aan onze visie. Ze zijn het kompas waarmee we invulling geven aan onze profilering en positionering naar binnen en buiten. Deze drie kernwaarden zijn:

Beschermwaardigheid
De mens en al het menselijk leven zijn gemaakt naar het beeld van God en verdienen daarom te worden beschermd. De waardigheid van de mens is inherent aan het mens-zijn en ondanks de omstandigheden. Sinds mensenheugenis stond daarom de beschermwaardigheid in de gezondheidszorg vast. De NPV wil zich inzetten voor dit fundament onder de gezondheidszorg dat verdween met de legalisering van abortus en euthanasie verdween.

Solidariteit
Solidariteit, het gezamenlijk dragen van lasten en risico’s, omvat barmhartigheid én rechtvaardigheid én verantwoordelijkheid. Een begrip dat van oudsher het fundament en cement was van de gezondheidszorg, maar ook dat fundament staat in deze tijd onder druk. Volgens de NPV geeft de Bijbel in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan een goed voorbeeld van wat met solidariteit wordt bedoeld.

Zorgzaamheid
Aanvullende ondersteuning in toegewijde trouw wil de zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid van de ander bevorderen.
De Bijbel roept op om in de ander onze naaste te zien. We worden opgeroepen om te zien naar kwetsbaar mensenleven. Als solidariteit en beschermwaardigheid wegvallen, is het een logisch gevolg dat de zorgzaamheid onder druk staat.
Dit is voor de NPV een extra stimulans om op te komen voor wie zwak of kwetsbaar is.

.