• december 2, 2020
  • NPV Capelle
  • 0

Coördinator(en) gevraagd

Onze afdeling heeft momenteel drie coördinatoren.
Door verhuizing van één van de coördinatoren is het dringend gewenst dat deze functie wordt opgevuld.

Wat wordt er van u verwacht?
Kan samenwerken en onderhoud korte lijntjes met de andere twee coördinatoren.
Is het centrale meldpunt voor hulpvragen en vrijwilligers, en koppelt hulpvragers aan vrijwilligers. Dienstperiode is om de 6 weken, 3 weken dienst.
Deelt in de dienstweken voedselpakketten uit op vrijdagochtend in ‘de Hoeksteen’ (de NPV ondersteunt de Voedselbank hierin).

Onze coördinatie heeft een eigen telefoonnummer (mobiel). Dit nummer en de bijhorende mobiele telefoon krijgt u als u dienst heeft. Voor aanvang van uw dienst is er een overdracht tussen u en de andere coördinatoren.

Wilt u liever een telefonisch gesprek met één van onze coördinatoren die nu dienst heeft? Bel dan onderstaand telefoonnummer: