• december 30, 2020
  • NPV Capelle
  • 0

Bestuur

Het bestuur van de NPV Capelle aan den IJssel vergadert zes tot achtmaal per kalenderjaar. Enige malen per jaar zijn hier de coördinatoren bij aanwezig.

Samenstelling van het bestuur is in 2021 alsvogt:

Johan de Patervoorzitter
Arjen Uitbeijerse secretaris (laatste termijn)
Martha Koelewijnpenningmeester
Meriam Nederlof – alg. bestuurslid